Интелектуална собственост

Деспотов и партньори могат да Ви предоставят  пълен набор от правни услуги в областта на интелектуалната собственост, авторското право и сродните му права, промишления дизайн и изобретенията.

  • регистрация на търговски марки и промишлени дизайни в Българското патентно ведомство (БПВ), промени, включително подновяване на търговска марка
  • изготвяне, изменение и прекратяване на договори за създаване и/или използване на произведения на интелектуалната собственост
  • правна защита в случай на нарушаване на права върху интелектуална собственост;
  • консултации и изготвяне на договори за франчайзинг и франчайзинг.