Недвижими имоти

Нашите адвокати са специализирани и имат дългогодишен опит в правното съдействие при осъществяване на всякакви сделки с недвижими имоти, включително покупка или продажба на имот, наем, наследяване.  Деспотов & партньори ще извършат за Вас или вашата компания :

  • Due Diligence  –   пълно правно проучване и анализ на недвижимият имот и/или на продавача, с посочване на евентуалните рискове
  • съдействие относно снабдяване с  всички необходими документи за осъществяване на сделка с недвижим имот
  • Изготвяне на предварителни договори  и нотариални актове за покупка на недвижим имот и всички други видове договори за прехвърляне на собственост (замяна, дарение и др.)
  •  Представителство и защита на интересите на клиента при преговори и преддоговорния период
  •  Правно съдействие за изготвяне на завещание, получаване на наследство по завещание или закон, отказ от наследство, приемане на наследство по опис 
  • Изготвяне на договори за наем, вписване на договори за наем
  • Изготвяне на предбрачни договори или брачни договори
  • извънсъдебно разрешаване на спорове
  • Съставяне на всички видове договори в сферата на строителството, съдействие при осъществяване на строителство и осъществяване на инвестиционни намерения