За нас

Ние от Деспотов & Партньори предоставяме първокласни и висококвалифицирани юридически услуги на местни и чуждестранни клиенти. Нашите основни сфери на дейност са корпоративно и търговско право, договорно право, сделки с недвижими имоти, процесуално представителство.

Адвокат Георги Деспотов има 20 годишен опит като адвокат, специализиран в областта на търговското право, недвижимите имоти, дружествено право и цялостното обслужване на корпоративни клиенти.  Той е доверен  партньор на едни от най-уважаваните чуждестранни инвеститори в България, помогнал за реализация на най-разностранни инвестиционни намерения.

Деспотов и партньори са специализирани в комплексното правно обслужване на корпоративни клиенти. Ние имаме дългогодишен опит в консултиране и съдействие на корпоративните клиенти във всички възможни сфери и проявление на търговската дейност – сключване, изменение и прекратяване на всякакви търговски и граждански договори, сделки с недвижими имоти, договори с всички участници при строителство,  наемни отношения, трудово-правни въпроси, извънсъдебно разрешаване на спорове, съдебно процесуално представителство и защита. 

Екипът ни е съставен от професионалисти в различни сфери на правото, което ни позволява да осигурим бързо и ефективно разрешаване на Вашия казус при максимална защита на интересите Ви. Наши водещи принципи са прецизност, бързина, лоялност и индивидуален подход.  Деспотов & Партньори прилагат в работата си съчетание на дългогодишна практика, опит и всички възможности на новата технологическа епоха.

Нашите работни езици са български, английски и немски.