Комплексно правно обслужване на корпоративни клиенти

При договор за абонаментно правно обслужване,  корпоративните клиенти получават не само правно съдействие във всички сфери на своя бизнес, но се изграждат трайни отношения. Това позволява на адвокатите да опознаят в детайли Вашия бизнес, да разбират в пълна степен Вашите нужди, да работят бързо и в максимален синхрон с интересите на клиента. В допълнение, принципът на абонаментното правно обслужване е по-изгоден за клиента, защото заплащането обичайно е  чрез фиксирана месечна сума, включваща определен брой часове правно обслужване. По този начин на клиента се предоставя преференциална часова ставка, която не може да бъде постигната при използване на еднократни услуги.